تاریخ : دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۴۰۲ Monday, 11 December , 2023

رضا عاشری

۰۵شهریور
برخی نیروهای شهرداری در محل کار حضور ندارند اما اضافه کار حداکثری هم می گیرند!
عضو هیئت رئیسه شورای شهر رشت خبر داد:

برخی نیروهای شهرداری در محل کار حضور ندارند اما اضافه کار حداکثری هم می گیرند!

هر فردی برای هر جایگاهی جذب شده است باید در همان جایگاه نیز به خدمت مشغول باشد و نباید به بیت المال خیانت کرد