تاریخ : یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲ Sunday, 10 December , 2023

زباله گرد

۰۵شهریور
در شهر رشت یک هزار نفر زباله گرد هستند!
رئیس شورای اسلامی شهر رشت اعلام کرد:

در شهر رشت یک هزار نفر زباله گرد هستند!

با توجه به خطراتی که اخیرا به واسطه پشه ناقل بیماری مطرح شده است باید نظافت شهر به طور ویژه مورد توجه باشد