تاریخ : یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲ Sunday, 10 December , 2023

قدرت خرید

۰۷تیر
فقط سرعت افزایش قیمت کاهش پیدا کرده است
کارشناس اقتصادی:

فقط سرعت افزایش قیمت کاهش پیدا کرده است

کاهش تورم در اقتصاد ایران توهم است یا واقعیت دارد؟