تاریخ : دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲ Monday, 4 December , 2023

مجلس یازدهم

۲۳مهر
توقعات را پایین بیاورید!
سید مصطفی میرسلیم خطاب به مردم:

توقعات را پایین بیاورید!

توقع آفرینی یکی از برنامه هایی که دشمن در کشور دنبال می کند!