تاریخ : دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲ Monday, 4 December , 2023

مجمع تشخیص مصلحت

۰۹تیر
مخالفت مجمع تشخیص با شفافیت خود و هیات عالی نظارت
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس

مخالفت مجمع تشخیص با شفافیت خود و هیات عالی نظارت

مجمع تشخیص مصوبه مجلس در موضوع شفافیت مجمع و هیات عالی نظارت را به مصلحت تشخیص نداد