تاریخ : دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲ Monday, 4 December , 2023

مدیر غیربومی

۱۵مرداد
آیا منطقه آزاد انزلی به دست یک مدیر غیر بومی و دانش آموخته دانشگاه امام صادق خواهد رسید؟

آیا منطقه آزاد انزلی به دست یک مدیر غیر بومی و دانش آموخته دانشگاه امام صادق خواهد رسید؟

این عضو موظف هیات مدیره بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور تاکنون در هیچ گونه از جلسات هیات مدیره شرکت ننموده و هیچ گونه رزومه اقتصادی و مدیریتی در سطح کلان ندارد و تاکنون نیز گزارش عملکردی از وی برای اعتلای منطقه آزاد انزلی منتشر نشده است.هیئت مدیره