تاریخ : دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۴۰۲ Monday, 11 December , 2023

کتابخانه مرکزی رشت

۲۶آبان
کتابخانه مرکزی شهر رشت ۲۰ سال  نیمه‌تمام مانده است!
بزرگ‌ترین پروژه فرهنگی شمال کشور همچنان نیمه تمام!

کتابخانه مرکزی شهر رشت ۲۰ سال نیمه‌تمام مانده است!

کتابخانه مرکزی شهر رشت با ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی سال ۱۴۰۰ با حضور معاون وقت رئیس‌جمهوری افتتاح شد اما همچنان به بهره‌برداری نرسیده است؟!