تاریخ : دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۴۰۲ Monday, 11 December , 2023

کود آلی

۱۴شهریور
سالن زباله سوز ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
شهردار رشت:

سالن زباله سوز ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دو خط قدیمی کارخانه کود آلی بروزرسانی شده و دو خط جدید نیز راه اندازی می شود