تاریخ : یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲ Sunday, 10 December , 2023

یزد

۰۹تیر
مخالفت مجمع تشخیص با شفافیت خود و هیات عالی نظارت
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس

مخالفت مجمع تشخیص با شفافیت خود و هیات عالی نظارت

مجمع تشخیص مصوبه مجلس در موضوع شفافیت مجمع و هیات عالی نظارت را به مصلحت تشخیص نداد