تاریخ : دوشنبه, ۲۷ فروردین , ۱۴۰۳ Monday, 15 April , 2024

دانشگاه گیلان

19فروردین
چرا از خوابگاه دانشجویی متاهلی دانشگاه گیلان خبری نشد؟!
دانشگاه گیلان پاسخگو باشد

چرا از خوابگاه دانشجویی متاهلی دانشگاه گیلان خبری نشد؟!

۱۴۰۳ آمد و از ۱۸ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی دانشگاه گیلان خبری نشد

21دی
تنبیه دانشجوی دانشگاه گیلان به علت انتقاد از غذای سلف؟!
دانشگاه گیلان پاسخ دهد

تنبیه دانشجوی دانشگاه گیلان به علت انتقاد از غذای سلف؟!

آیا تنبیه یک دانشجو به دلیل مسمومیت دانشجویان با تن ماهی در دانشگاه گیلان صحت دارد؟

رفتن به نوار ابزار